Samverkan

Jag samverkar med Lars Berglund och vi kan även ta in ytterligare kompetenser vid behov. Vi erbjuder nedanstående men är naturligtvis också öppna för andra uppdrag.

1) Behöver din skola en objektiv lägesanalys?

Behöver du och din skola hjälp med en oberoende analys och ett underlag för utveckling? Vi bistår gärna med två par utomstående ögon och gör tillsammans med er på skolan en översiktlig lägesanalys. Med utgångspunkt i resultatet kan ni sedan planera för framtida utvecklingsåtgärder.

Analysen består av två delar:

 • Verksamhetsperspektiv
 • Ledningsperspektiv

Arbetar du på förvaltningsnivå bistår vi gärna med motsvarande analys, där tonvikten ligger på strategi, styrsystem och kvalitetssystem. 

2) Utredningar – av olika slag och omfattning

Vi åtar oss att göra utredningar av såväl organisation som verksamheter. Det kan gälla en mindre utredning av en snävare del av verksamheten, såsom till exempel effektiviteten av en viss funktion eller hur man i organisationen använder studiehandledning på modersmålet. Det kan också gälla en större utredning, som till exempel tilliten i styrkedjan eller tydligheten i de roller och funktioner som man har.

3) Utbildning för politiker i skolnämnder

Vi bistår gärna med kortare eller längre utbildning, bland annat om nedanstående områden med fokus på huvudmannens ansvar:

 • Skolans styrning och skoljuridik
 • Fakta om de olika skolformerna
 • Skolchefens och rektorns uppdrag
 • Behörighet och legitimation för lärare
 • Systematiskt kvalitetsarbete och måluppfyllelse
 • Enskilda förskolor och fristående skolor

4) Utvecklingsresor med skoltema

Söker du och din personal stimulans i form av en resa? Vi hjälper er att arrangera studieresor med skoltema för skolpersonal och förvaltningspersonal. Fasta inslag på dessa resor är

 • besök på en eller flera skolor
 • kontakt och dialog med representanter för förvaltning
 • kulturhistoriska promenader för allmän orientering och reflektion

Lars har arbetat som fristående konsult i 15 år med inriktning på skola och annan offentlig verksamhet. Innan dess var han verksam som kommunal tjänsteman och gymnasielärare. Lars har skrivit och redigerat ett stort antal läroböcker för gymnasieskolan samt skrivit och publicerat böcker inom ledarskap och organisation.