Erbjudande

Jag erbjuder genom mitt företag att ta mig an olika typer av uppdrag. Det kan vara handledningar, utredningar, analyser, utbildningar, granskningar och skolutvecklingsprojekt – större och mindre. Viktigt för mig är att utgå från mål och syfte med uppdraget, göra tydliga beskrivningar av metod och genomförande samt kostnader -men också ta reda på i vilket sammanhang jag kommer in.  Jag är övertygad om att delaktighet och transparens är viktiga framgångsfaktorer – men också markkänning. Man måste helst tillsammans också vända och vrida lite på idéerna, ta fram rimliga tidsplaner och inte minst synliggöra utgångsläget. Men jag svarar självklart också på en upphandling.

Kontakta mig för möte eller offert!